Our Activities .

com-safe
מערכות פריצה

מערכות פריצה

7

חברת קומ-סייף מתכננת, מתקינה ומתחזקת מערכות פריצה ממוחשבות לאתרים השונים. תכנון נכון של מערך גלאים מתאים ואפקטיבי יאפשר תגובות אמיתיות של מערכת גילוי הפריצה ללא התראות שווא מיותרות המורידות את האמון בה.  

מגוון המערכות והגלאים המתקדמים ביותר המשווקים על ידינו , מאפשר לנו מתן פתרון לעסקים קטנים המבוסס על מערכות קטנות ואוטונומיות הנשלטות באמצעות אפליקציה ועד למערכות גדולות לארגונים גדולים הכוללות מאות אזורים והמאפשרות קבלת אינדיקציה ואיסוף נתונים על גבי מחשב התראות המשלב מפות סרוקות של המבנה, עליהן פזורים הגלאים השונים תוך זיהוי מידי של הגלאי המתריע ומיקומו המדויק באתר. כמו כן מתקינה חברתנו מערכות תקן 1337 הנדרשות ע"י חברות הביטוח והמשטרה למקומות בעלי כיסוי בטוחי גבוה .

חזרה לכל הפעילויות