Our Projects

קומ-סייף
מרכז לוגיסטיקה יקבי כרמל שוהם

מרכז לוגיסטיקה יקבי כרמל שוהם

תיכנון וביצוע מערך אבטחה הכולל התקנת מערכות:

וידאו אנליטיקה

מערכת הקלטה דיגיטלית  

מערכת בקרת כניסות ושערים

מערכת גילוי פריצה

מערכת זיהוי מספרי רכבים LPR

מערכת אינטרקום IP

אינטגרציה מערכתית ושליטה מרוחקת על האתר

חזרה לכל הפרויקטים