קומ-סייף בע"מ מספקת פתרון אבטחה כולל:

• הקמת מערכי אבטחה טכניים
• סקרי סיכונים, סקרים טכניים, ייעוץ, תכנון ובקרה
• חקירות טכניות ושיפור מערכים קיימים