OUR ACTIVITIES

תחומי פעילות

com-safe
מערכות זיהוי פנים
2

מערכות זיהוי פנים

מתוך הבנה כי סביבת העבודה בעידן הקורנה חייבת להישמר מוגנת וסטרילית מפני הדבקות ועל מנת לשמור על אוכלוסית העובדים/לקוחות,התחלנו בשיווקה של מערכת למדידת חום ועטית מסכה המאפשרת התניית כניסה לאזורים מבוקרים או חללי עבודה/חללי קבלת קהל/ ריצפות ייצור/ חנויות וכדומה . המערכת שומרת אוטומטית את הנתונים ומאפשרת הוצאת דוחות לצורך חקירות אפדימיולוגיות.

אפשרות נוספת ניתן לחבר את המערכת לכל מערכת בקרת כניסות המבוססת על דלתות חשמליות, מעברים מהירים , קרוסלות ומחסומים אחרים אשר יפתחו רק בהינתן האינדיקציה על חום תקין ועטיית מסיכה. מערכות אלו מותקנות על ידינו במספר רב של אתרים ומוכיחות עצמן בצורה נהדרת.

מתוך הבנה כי סביבת העבודה בעידן הקורנה חייבת להישמר מוגנת וסטרילית מפני הדבקות ועל מנת לשמור על אוכלוסית העובדים/לקוחות,התחלנו בשיווקה של מערכת למדידת חום ועטית מסכה המאפשרת התניית כניסה לאזורים מבוקרים או חללי עבודה/חללי קבלת קהל/ ריצפות ייצור/ חנויות וכדומה . המערכת שומרת אוטומטית את הנתונים ומאפשרת הוצאת דוחות לצורך חקירות אפדימיולוגיות.

אפשרות נוספת ניתן לחבר את המערכת לכל מערכת בקרת כניסות המבוססת על דלתות חשמליות, מעברים מהירים , קרוסלות ומחסומים אחרים אשר יפתחו רק בהינתן האינדיקציה על חום תקין ועטיית מסיכה. מערכות אלו מותקנות על ידינו במספר רב של אתרים ומוכיחות עצמן בצורה נהדרת.

contact us
ליצירת קשר לחץ כאן