OUR ACTIVITIES

תחומי פעילות

com-safe
מערכות בקרת כניסות  
4

מערכות בקרת כניסות  

חברת קומ-סייף מציעה מגוון פתרונות למידור ובקרת כניסה מבוססי קריאה מסוגים שונים – כרטיס קירבה, קריאה ביומטרית וזיהוי פנים. המערכות מודולריות וניתנות להתרחבות בהתאם לצורכי הארגון\הלקוח. מערכת בקרה מרכזית מבוססת תוכנה לניהול תאפשר קריאה של הנתונים מהדלתות ותייצר מאגר נתונים בהתאם.

המערכות מאפשרות פתיחה וקבלת אינדיקציה ממנעולים חשמליים, אלקטרומגנטים, קרוסלות , מעברים מהירים מחסומים ושערים חשמליים

חברת קומ-סייף מציעה מגוון פתרונות למידור ובקרת כניסה מבוססי קריאה מסוגים שונים – כרטיס קירבה, קריאה ביומטרית וזיהוי פנים. המערכות מודולריות וניתנות להתרחבות בהתאם לצורכי הארגון\הלקוח. מערכת בקרה מרכזית מבוססת תוכנה לניהול תאפשר קריאה של הנתונים מהדלתות ותייצר מאגר נתונים בהתאם.

המערכות מאפשרות פתיחה וקבלת אינדיקציה ממנעולים חשמליים, אלקטרומגנטים, קרוסלות , מעברים מהירים מחסומים ושערים חשמליים

contact us
ליצירת קשר לחץ כאן