OUR ACTIVITIES

תחומי פעילות

com-safe
תיכנון ואפיון טכני למערכות אבטחה
8

תיכנון ואפיון טכני למערכות אבטחה

בכדי ליצור אופטימיזציה בין הצרכים המבצעיים-תפעוליים של מערך אבטחה אלקטרוני לבין הציוד המתאים, קיים צורך באפיון מקצועי של המערכות. ההיצע הגדול בענף מחייב אותנו להתעדכן תדיר בטכנולוגיות החדישות, כדי לספק ללקוח את הציוד הטוב והמתאים ביותר על בסיס שיקולי עלות-תועלת.

האם המערכת באמת מתאימה לצורכי הארגון?
התחרות הרבה בשוק, ולפעמים גם היעדר מקצועיות, מביאים לכך שארגונים רבים רוכשים מערכות שאינן תואמות את צורכיהם המבצעיים\תפעוליים והטכניים. כתוצאה מכך , נגרמת עגמת נפש רבה בשל התראות שווא וכישלון תגובה בזמן אמת. 

שלבי הסקר הטכני
בשלב הראשון של הסקר הטכני, אנו למדים את המטרות שאמורות להיות מושגות באמצעות קיום המערכת, את הבעיות בארגון, את תנאי השטח ואת ההתאמה בין התכנון ההנדסי הראשוני של המערכת לפעילות במקום.
בשלב השני, לאחר איסוף הנתונים וניתוחם,אנו מבצעים תכנון הנדסי של המערכות ושל האינטגרציה ביניהן. התכנון מובא בפני הגורם המזמין, ולאחר מכן נכתבים מפרט טכני, כתב כמויות ופירוט רלוונטי להוצאת מכרז לבחירת הגורם המבצע .השלב השלישי והאחרון מורכב מקבלת המערכות מהקבלן המבצע, מבדיקת פונקציונליות ומאישור תקינותן.

סוגי המערכות

* מערכות טלוויזיה במעגל סגור - הקלטה דיגיטלית ווידאו אנליטיקה

* מערכות בקרת כניסה  - כולל פתרונות מדידת חום ועטית מסיכה -תקופת קורונה
* מערכות גילוי פריצה
* מערכות לבקרת שמירה

* תקשורת וכריזה מבוססות IP
* בחינת כושרן של מערכות קיימות
* הדרכה והכשרת כוח אדם לתפעול מערכות אבטחה
   
   

 

 

 

בכדי ליצור אופטימיזציה בין הצרכים המבצעיים-תפעוליים של מערך אבטחה אלקטרוני לבין הציוד המתאים, קיים צורך באפיון מקצועי של המערכות. ההיצע הגדול בענף מחייב אותנו להתעדכן תדיר בטכנולוגיות החדישות, כדי לספק ללקוח את הציוד הטוב והמתאים ביותר על בסיס שיקולי עלות-תועלת.

האם המערכת באמת מתאימה לצורכי הארגון?
התחרות הרבה בשוק, ולפעמים גם היעדר מקצועיות, מביאים לכך שארגונים רבים רוכשים מערכות שאינן תואמות את צורכיהם המבצעיים\תפעוליים והטכניים. כתוצאה מכך , נגרמת עגמת נפש רבה בשל התראות שווא וכישלון תגובה בזמן אמת. 

שלבי הסקר הטכני
בשלב הראשון של הסקר הטכני, אנו למדים את המטרות שאמורות להיות מושגות באמצעות קיום המערכת, את הבעיות בארגון, את תנאי השטח ואת ההתאמה בין התכנון ההנדסי הראשוני של המערכת לפעילות במקום.
בשלב השני, לאחר איסוף הנתונים וניתוחם,אנו מבצעים תכנון הנדסי של המערכות ושל האינטגרציה ביניהן. התכנון מובא בפני הגורם המזמין, ולאחר מכן נכתבים מפרט טכני, כתב כמויות ופירוט רלוונטי להוצאת מכרז לבחירת הגורם המבצע .השלב השלישי והאחרון מורכב מקבלת המערכות מהקבלן המבצע, מבדיקת פונקציונליות ומאישור תקינותן.

סוגי המערכות

* מערכות טלוויזיה במעגל סגור - הקלטה דיגיטלית ווידאו אנליטיקה

* מערכות בקרת כניסה  - כולל פתרונות מדידת חום ועטית מסיכה -תקופת קורונה
* מערכות גילוי פריצה
* מערכות לבקרת שמירה

* תקשורת וכריזה מבוססות IP
* בחינת כושרן של מערכות קיימות
* הדרכה והכשרת כוח אדם לתפעול מערכות אבטחה
   
   

 

 

 

contact us
ליצירת קשר לחץ כאן