OUR ACTIVITIES

תחומי פעילות

com-safe
מצלמות אנליטיקה AI
5

מצלמות אנליטיקה AI

כחלק מניהול ותחקור אירועי וידאו בניסיון להתחקות אחר גורמים חשודים, קומ-סייף מתכננת ומתקינה מערכי אנליטיקה היקפיים\פנימיים המאפשרים תחקור מהיר ויעיל בזמן אמת מיד עם קבלת האינדיקציה מהמצלמות. ההתפתחות הטכנולוגית ואלוגריטמיקה מתקדמת, הפכו את מערכות האנליטיקה לכלי שימושי מאוד בשנים האחרונות  בקרב הארגונים הגדולים ומנהלי הביטחון בהם. היכולת לבצע מעקב טכני אוטומטי, לעקוב אחר שינויים בתאי שטח ,לאבחן כניסה ויציאה מתא שטח מבוקר והיכולת לקבל החלטות בזמן אמת במהירות ובדיוק רב מתוך בליל גדול של מידע, הפכו מערכות אלו לכלי עבודה פרקטי מאוד בעולם הביטחון בכלל.

כחלק מניהול ותחקור אירועי וידאו בניסיון להתחקות אחר גורמים חשודים, קומ-סייף מתכננת ומתקינה מערכי אנליטיקה היקפיים\פנימיים המאפשרים תחקור מהיר ויעיל בזמן אמת מיד עם קבלת האינדיקציה מהמצלמות. ההתפתחות הטכנולוגית ואלוגריטמיקה מתקדמת, הפכו את מערכות האנליטיקה לכלי שימושי מאוד בשנים האחרונות  בקרב הארגונים הגדולים ומנהלי הביטחון בהם. היכולת לבצע מעקב טכני אוטומטי, לעקוב אחר שינויים בתאי שטח ,לאבחן כניסה ויציאה מתא שטח מבוקר והיכולת לקבל החלטות בזמן אמת במהירות ובדיוק רב מתוך בליל גדול של מידע, הפכו מערכות אלו לכלי עבודה פרקטי מאוד בעולם הביטחון בכלל.

contact us
ליצירת קשר לחץ כאן