SOME OF OUR PROJECT

פרוייקטים לדוגמא:

מרכז לוגיסטיקה יקבי כרמל שוהם

תיכנון וביצוע מערך אבטחה הכולל התקנת מערכות:

וידאו אנליטיקה

מערכת הקלטה דיגיטלית  

מערכת בקרת כניסות ושערים

מערכת גילוי פריצה

מערכת זיהוי מספרי רכבים LPR

מערכת אינטרקום IP

אינטגרציה מערכתית ושליטה מרוחקת על האתר

תיכנון וביצוע מערך אבטחה הכולל התקנת מערכות:

וידאו אנליטיקה

מערכת הקלטה דיגיטלית  

מערכת בקרת כניסות ושערים

מערכת גילוי פריצה

מערכת זיהוי מספרי רכבים LPR

מערכת אינטרקום IP

אינטגרציה מערכתית ושליטה מרוחקת על האתר

חזרה לכל הפרויקטים